“Nocne ognie” – fragment rozdziału 1

Budynki w Konarach zastaliśmy w lepszym stanie, niż się obawiałam. Po zbadaniu ksiąg stało się jednak jasne, że przez lata majątek przynosił dochody ledwo wystarczające na podstawowe utrzymanie. Większość przywiezionych pieniędzy będziemy musieli wydać na naprawę przeciekających dachów i połamanych okiennic, na wymianę zardzewiałych zawiasów we wrotach do magazynu zboża oraz wysprzątanie obory, zajmowanej przez... Continue Reading →

The Arrival of Barbara Radziwiłł

Excerpt from Midnight Fire, Jagiellon Mystery #2 Increasingly bored, I was about to turn to Maria, when the volume of conversations suddenly abated and heads turned toward one corner of the hall. A sense of anticipation filled the air, as if the gathering awaited the beginning of a performance by a troupe of players, lowering... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑